Úvod – oznamy

Vážení podielnici a členovia Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo.

V zmysle záverov zo zhromaždenia Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, konaného dňa 08.06.2019 v kultúrnom dome v Báči, zhromaždenie uložilo výboru pozemkového spoločenstva, aby umožnilo členom podávať návrhy a pripomienky k zneniu Zmluvy o spoločenstve pred konaním ďalšieho zhromaždenia. Z uvedeného dôvodu, výbor umožňuje členom pozemkového spoločenstva predložiť pripomienky a návrhy k zneniu Zmluvy o spoločenstve, ktorej znenie je uverejnené na webovej stránke pozemkového spoločenstva. Pripomienky a návrhy je možné zasielať v lehote do 31.01.2020.
S úctou
Výbor pozemkového spoločenstva

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

schválená na Valnom zhromaždení Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, konanom v Báči, dňa 8. júna 2019.
Otvorí sa v novom okne po kliknutí na odkaz:

Zmluv o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

 


Dovoľujeme si Vás tiež informovať ako spolupodielnikov a vlastníkov podielov spoločných nehnuteľností pozemkového spoločenstva Komposesorátu Vojka, že Komposesorát Vojka s.r.o. priebežne odkupuje vlastnícke podiely od jednotlivých členov. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva, t.j. zmluvy, overenie u notára, vklad na kataster a pod. znáša Komposesorát Vojka s.r.o.

Preto ak máte záujem odpredať svoje podiely, kontaktujte nás na telefónnom čísle : 0907 135 929, alebo písomne na emailovú adresu : vojka@vojkakomposesorat.sk.

 


 

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Dovoľujeme si Vás pozvať na riadne valné zhromaždenie Komposesorátu Vojka, ktoré sa uskutoční dňa 8. júna 2019 o 9:30 hod. v kultúrnom dome v Báči.

Dokumenty (v slovenskom aj v maďarskom jazyku) si môžete stiahnuť z týchto odkazov (otvoria sa v novom okne):

PDF dokumenty si môžete stiahnuť do počítača tak, že na vyššie uvedené linky kliknete pravou myšou a vyberiete “Uložiť ako”

 

Urbársky spravodaj

Prvé číslo 1/2017 – môžete si ho pozrieť v slovenskom aj maďarskom jazyku (klikutím na odkaz sa dokument otvorí v novom okne): 
Urbársky spravodaj SK 2017   |  Urbársky spravodaj HU 2017
Urbársky spravodaj SK 2018  |  Urbársky spravodaj HU 2018

 

Comments are closed.