Kontakt

Prevádzkovateľ:

Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo
Vojka nad Dunajom 150
930 31 Vojka nad Dunajom
www.vojkakomposesorat.sk

Poverené osoby:
Ing. Arpád Figura PhD. – predseda
Alexander Bittera – podpredseda
JUDr. Jozef Molnár – 0911 745 878
Anita Liptai, 0910 569 906 – poverená vydávaním rybárskych povoleniek
info@vojkakomposesorat.sk, vojka@vojkakomposesorat.sk

Comments are closed.