Rybárstvo

Jazero Vojka predstavuje štrkovisko s dobrými prirodzenými podmienkami na chov prevažne nížinných druhov rýb.

V jazere sa vyskytuje amur biely, boleň dravý, kapor rybničný, lieň sliznatý, pleskáč vysoký, ostriež zelenkavý, sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, úhor európsky, tolstolobik pestrý, jalec hlavatý, červenica ostrobruchá, plotica červenooká a iné druhy.

Kvalita vody a vysoká úživnosť jazera sú zárukou kvalitného rybolovu, ktorý poskytuje návštevníkom možnosť ulovenia trofejných rýb. Podnikanie v osobitnom režime podľa § 34 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších zmien na jazere Vojka vykonáva vlastník prostredníctvom prevádzkovateľa.

Prevádzkový poriadok rybolovu na jazere Vojka si môžete pozrieť tu:

Prevádzkový poriadok rybolovu na jazere Vojka – rok 2019
Dokument si môžete stiahnuť do počítača tak, že vyššie uvedený link kliknete pravou myšou a vyberiete “Uložiť ako”

Comments are closed.