Rybárstvo

Jazero Vojka predstavuje štrkovisko s dobrými prirodzenými podmienkami na chov prevažne nížinných druhov rýb.

V jazere sa vyskytuje amur biely, boleň dravý, kapor rybničný, lieň sliznatý, pleskáč vysoký, ostriež zelenkavý, sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, úhor európsky, tolstolobik pestrý, jalec hlavatý, červenica ostrobruchá, plotica červenooká a iné druhy.

Kvalita vody a vysoká úživnosť jazera sú zárukou kvalitného rybolovu, ktorý poskytuje návštevníkom možnosť ulovenia trofejných rýb. Podnikanie v osobitnom režime podľa § 34 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších zmien na jazere Vojka vykonáva vlastník prostredníctvom prevádzkovateľa.

 


Oznamujeme Váženým rybárom, že kúpa rybárskych lístkov je možná od pondelka do piatku v čase od 06.00 hod. do 17.00 hod. v potravinách vo Vojke nad Dunajom oproti Obecnému úradu.
Telefonický kontakt : 0910 569 906

 


 

Prevádzkový poriadok rybolovu na jazere Vojka si môžete pozrieť tu:

Prevádzkový poriadok rybolovu na jazere Vojka – rok 2019
Dokument si môžete stiahnuť do počítača tak, že vyššie uvedený link kliknete pravou myšou a vyberiete “Uložiť ako”

Comments are closed.