top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

KÚPA-PREDAJ

Dovoľujeme si Vás tiež informovať ako spolupodielnikov a vlastníkov podielov spoločných nehnuteľností pozemkového spoločenstva Komposesorátu Vojka, že Komposesorát Vojka s.r.o. priebežne odkupuje vlastnícke podiely od jednotlivých členov. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva, t.j. zmluvy, overenie u notára, vklad na kataster a pod. znáša Komposesorát Vojka s.r.o.


Preto ak máte záujem odpredať svoje podiely, kontaktujte nás

na telefónnom čísle: 0907 135 929,

alebo písomne

na emailovej adrese: vojka@vojkakomposesorat.sk.

35 views0 comments

Comments


bottom of page