top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

OZNAM VO VECI URČOVANIA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ ZA ROK 2016 A 2017


Oznam vo veci určovania dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 v k.ú. Obec Vojka nad Dunajom (list vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015 a 1016) Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva, oznamuje členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo nasledovný právny názor:


Vážení členovia Komposesorátu Vojka, týmto stanoviskom Vám dávame na vedomie inštrukcie ako sa zachovať vo veci určovania dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 . Tí, ktorí ste postupovali podľa našich inštrukcií a podali ste osobne na podateľni obecného úradu alebo poštou vyplnenú odpoveď-stanovisko s námietkami (Vyjadrenie k protokolu o určení dane podľa pomôcok ) budete predvolaní na prerokovanie pripomienok. Termín prerokovania pripomienok Vám obecný úrad Obec Vojka nad Dunajom je povinný určiť a náležite Vás o termíne informovať. Účasť na prerokovaní pripomienok môžete odmietnuť, keďže to nie je vaša povinnosť ale právo. Po prerokovaní pripomienok bude správca dane rozhodovať o vyrubení dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 v k.ú. Obec Vojka nad Dunajom (list vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015 a 1016). V prípade, že ste voči Protokolu o určovaní dane podľa pomôcok nepodali námietky, správca dane vydá rozhodnutie o vyrubení dane. Proti rozhodnutiu o vyrubení dane je možné podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane v lehote od 15 dní odo dňa jeho doručenia.


Vzhľadom na to, že považujeme postup správcu dane za nesprávny a v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku, Vás chceme ubezpečiť, že celým prípadom sa detailne zaoberáme a advokátska kancelária JUDr. Ľubomíra Vaneka v týchto dňoch spracováva predmetné odvolanie, ktoré Vám následne všetkým členom pozemkového spoločenstva Komposesorátu Vojka bude poštou doručené aj s ďalšími inštrukciami na podanie odvolania správcovi dane vo veci určovania dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017 v k.ú. Obec Vojka nad Dunajom na listoch vlastníctva číslo 545, 546, 547, 1015 a 1016.

7 views0 comments

Comments


bottom of page