top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

OZNAM: VO VECI ZASIELANIA PÍSOMNOSTÍ DO ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY

Vo veci zasielania písomností do elektronickej schránky


Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo,

so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom,

IČO: 35629436,

v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru

a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva,


oznamuje váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za všetky roky podal za podielových spoluvlastníkov daňovník Komposesorát Vojka, s.r.o. a z nich vyplývajúce povinnosti boli splnené.


Vzhľadom na to, že správca dane vyrubil daň jednotlivým spolupodielníkom a nie jednému subjektu, ktorý podal daňové priznanie za spolupodielníkov, považujeme postup správcu dane za nesprávny a v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku. Správca dane i napriek tomu po novom posiela rozhodnutia, písomnosti, ale hlavne a aktuálne upovedomenia o začatí exekúcie samostatne subjektom do elektronickej schránky, ktorú si málo z vás sleduje.


Preto vás úctivo žiadame, aby ste sledovali svoje el. schránky, kde vám môže správca dane poslať rozhodnutie o dani, alebo upovedomenie o začatí exekúcie.


Žiadame Vás, aby ste sledovali aj svoje elektronické schránky.

20 views0 comments

Comments


bottom of page