top of page

Nový dizajn a web

Vitajte na novej webstránke pozemkového spoločenstva Komposesorát Vojka.

Sme toho názoru, že moderný, zjednoduše-ný dizajn a nové komunikačné kanály výrazne uľahčia tok informácií pre našich členov, ale aj pre záujemcov turizmu.

Pozrite si aktualizované a prehladnejšie informačné stránky ( klik na foto 🖱️ → ),
alebo zbierajme spolu kvalitné fotografie z regiónu prostredníctvom otvorenej Google Photos Albumu! 🖼️

bottom of page