top of page

POĽOVNÍCTVO

Poľovnícky revír Vojka sa rozprestiera v katastroch obcí Vojka, Dobrohošť, Kyselica a Mliečno. Z celkovej plochy 570 ha tvoria lesy, 920 ha vodné plochy a ramená starého Dunaja. Hranice poľovného revíru z juhu tvorí hlavne starý tok Dunaja a zo severnej strany hrádza vodného diela - Gabčíkovo. Dĺžka revíru je takmer 10 km, pri čom široká je v priemere 1,4 km. Štruktúra lesa je nížinného typu, zastúpená väčšinou lužnými drevinami, napr. rôznými druhmi topoľov, vŕb, jaseňov a iných krovín. Pod stromami sa nachádza bujná vegetácia, ktorá hlavne v jarných a letných mesiacoch môže narásť až do výšky 2 metrov - čo vytvára veľmi dobré podmienky pre život divo žijúcej zveri. Typická je diviačia, jelenia a srnčia zver, ale vyskytujú sa tu aj líšky, jazvece, kuny, veveričky a ďalší predstavitelia drobnej zveri.

 

Podobne ideálne životné podmienky má aj vtáctvo. Rôzne druhy kačíc a divých husí hniezdia v trstinách pri ramennej sústave, ako aj iné drobné vtáctvo v lesných porastoch. Z dravých vtákov vieme nájsť aj hniezdisko Orliaka morského, ktoré je celoročne chránené.

 

Výkon práva poľovníctva od aktuálneho roku (2023) na 15 rokov vykonáva Poľovnícka spoločnosť Malý ostrov Vojka nad Dunajom, ktorej členskú základňu tvoria výlučne len členovia Komposesorátov Vojka, Dobrohošť a Kyselica.


U nás poľujú aj hostia - pre nich sme pripravili transparentný cenník, ktorý tvorí súčasť tejto stránky. (viď. nižšie). V poľovnom revíri Vojka v mesiaci september je úchvatná jelenia ruja s možnosťou poplatkového odstrelu jeleňa, a takisto krásne jesenné a zimné poľovačky na ťahu kačíc a divých husí.

Diviak lesný

KONTAKTY
rezervácia: termíny poľovania a pobytov v prírode

Ferenc Kiss, tajomník PS
tel.: 0915 992 377
Štefan Liptai, poľovnícky hospodár PS
tel.: 0918 864 580

Tešíme sa na stretnutie so záujemcami krásnych poľovných zážitkov!

Ing. Árpád Figura, PhD., predseda PS

CENNÍK
pre poplatkový odstrel zveri:

Cennik PNG.png
bottom of page