top of page

LESY

Metodické pokyny na zber odpadového dreva a haluziny po ťažbe dreva

Odpadové drevo a haluzina po ťažbe dreva je taká drevná hmota, ktorá nespĺňa kritéria úžitkového dreva podľa platných STN a nedá sa uplatniť na trhu s drevovou hmotou.

1. Zber odpadového dreva a haluziny sa môže vykonať až po dokončení ťažbových prác na jednotlivých JPRL podľa pokynov odborného lesného hospodára (OLH) Ing. Róberta Árendáša.

2. Povolenie na zber vydá záujemcovi – teda konkrétnej osobe na meno a množstvo p. Ing. Róbert Árendáš na tlačive „Povolenie na samovýrobu (zber) a ťažbu odpadového dreva a haluziny po ťažbe dreva”.

3. Holina po ťažbe dreva bude odborným lesným hospodárom rozdelená na pracovné polia, ktoré budú pridelené jednotlivým záujemcom pri vydávaní povolenia na zber. Na týchto pridelených pracovných poliach si záujemcovia môžu svoje drevo vyzbierať a pripraviť na odvoz.

background_vrba.jpeg

4. Nazbieranú drevnú hmotu osoba s povolením na zber dreva uloží na merateľné hromady, ktoré poverená osoba pred odvozom zmeria a vyčísli jej hodnotu. Pracovné pole po zbere musí byť vyčistené a tenčina uložená na kopy.

5. Poplatok za nazbierané drevo sa bude uhrádzať u p. Ing. Róberta Árendáša cez registračnú pokladňu.

6. Bloček z registračnej pokladne spolu s povolením na zber podpísaným Ing. Róbertom Árendášom slúži ako doklad na odvoz odpadového dreva.

 

7. Nazbierané drevo sa môže z lesných pozemkov vyvážať výlučne v piatok a v sobotu pod dohľadom poverenej osoby t.j. p. Attilu Farkasa alebo Ing. Róberta Árendáša.

background_vrbakora.jpeg
bottom of page