top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

INŠTRUKCIE VO VECI PROTOKOLU O URČOVANÍ DANE PODĽA POMÔCOK ZA ROK 2019 A PODANIA STANOVISKA

Vo veci Protokolu o určovaní dane podľa pomôcok za rok 2019 a podania Stanoviska k Protokolu, vám 


Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo,

so sídlom vo Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom,

IČO: 35629436,

v zastúpení: Ing. Arpád Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstvo 


oznamuje váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo, že postup správcu dane vo veci Protokolu o určovaní dane podľa pomôcok za rok 2019 považujeme za nesprávny a v rozpore so zákonnými ustanoveniami Daňového poriadku. Ako prílohu Vám spolu s týmito inštrukciami dávame na stiahnutie Stanovisko k Protokolu


Predmetné Stanovisko k Protokolu je možné aplikovať len na tie prípady spolupodielnikov, ktorým bol Protokol doručený , preto Vás žiadame, aby ste sa držali týchto inštrukcií a Stanovisko k Protokolu vyplnili, vlastnoručne podpísali a následne podali osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom alebo poslali poštou a to čo najskôr, pretože v poslednej vete Protokolu je uvedené, že písomné vyjadrenie (Stanovisko k Protokolu) je možné podať najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia/prevzatia.


Stanovisko k Protokolu(vzor)
.docx
Download DOCX • 297KB

35 views0 comments

Comments


bottom of page