top of page
  • Writer's pictureKomposesorát Vojka

ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU O VYRUBENÍ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ ZA ROKY 2016 A 2017


Vážení členovia Komposesorátu Vojka,

v prílohe tohto oznámenia Vám dávame k dispozícii na nahliadnutie, poprípade stiahnutie odvolania za rok 2016 a 2017 spolu so sprievodným listom s inštrukciami, ktoré sa v priebehu dnešného dňa 16.04.2021 posielajú poštou tým členom Komposesorátu Vojka, ktorí nepodali vyjadrenie k protokolu o určení dane podľa pomôcok ale poslali nám naspäť poštou list spolu s rozhodnutiami o vyrubení dane.


V prípade ak patríte do tejto skupiny a z nejakých dôvodov sa k Vám nedostala pošta spolu so sprievodným listom a odvolaniami alebo ste nám list spolu s rozhodnutiami o vyrubení dane neposlali poštou stiahnite si tieto dokumenty, vyplňte spolu s Vašimi údajmi, s číslami rozhodnutia a urýchlene podajte na pošte alebo osobne na podateľni Obecného úradu Vojka nad Dunajom, inak za Vaše povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia o vyrubení dane nezodpovedáme a budete ich musieť uhradiť Vy.


V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte JUDr. Jozefa Molnára na tel. č. 0911745878.

( lehet hívni magyarul is )


Prílohy (PDF):


Inštrukcie k odvolaniu
.pdf
Download PDF • 456KB
2016_Odvolanie voči rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností
.
Download • 70KB
2017_Odvolanie voči rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností
.
Download • 74KB

21 views0 comments

Comments


bottom of page