top of page

RYBÁRSTVO

Jazero Vojka predstavuje štrkovisko s dobrými prirodzenými podmienkami na chov prevažne nížinných druhov rýb.

V jazere sa vyskytuje amur biely, boleň dravý, kapor rybničný, lieň sliznatý, pleskáč vysoký, ostriež zelenkavý, sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, úhor európsky, tolstolobik pestrý, jalec hlavatý, červenica ostrobruchá, plotica červenooká a iné druhy.

Kvalita vody a vysoká úživnosť jazera sú zárukou kvalitného rybolovu, ktorý poskytuje návštevníkom možnosť ulovenia trofejných rýb. Podnikanie v osobitnom režime podľa § 34 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších zmien na jazere Vojka vykonáva vlastník prostredníctvom prevádzkovateľa.

Oznamujeme Váženým rybárom, že kúpa rybárskych lístkov je možná od pondelka do piatku v čase od 06.00 hod. do 17.00 hod. v potravinách vo Vojke nad Dunajom oproti Obecnému úradu.

 

INFO O RYBÁRSTVE: Jozef Molnár | +421 911 745 878 | jozef.molnar93@gmail.com
PREDAJ LÍSTKOV: Anita Világi | +421 910 569 906

Aktuálny Prevádzkový poriadok rybolovu na Jazere Vojka si môžete stiahnuť tu: 

Lincensed photos. Contact +421 903 444 060.

bottom of page